Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja strani trgovine »www.okulodent.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.okulodent.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev uporabnikom. Upravlja jo Okulodent d.o.o., Cesta na Žanej 1, 6276 Pobegi, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.okulodent.si«, v nadaljevanju uoprabnik.

Z obiskom spletne strani uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.okulodent.si« ter se z njimi v celoti strinja.

 

PODATKI O PONUDNIKU

Okulodent d.o.o.
Cesta na Žanej 1
6276 Pobegi
DŠ: SI 51871564
Matična številka: 5938325000
DDV zavezanec: DA

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)

  

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca. Ti bodo uporabljeni izključno za naročanje na pregled in ostalo potrebno dokumentacijo. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. Za določanje datuma za pregled ponudnik potrebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, email. Za posredovane osebne podatke uporabnika velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.okulodent.si«.

  

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil uporabnika. Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore z uporbanikom rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in uporabnikom določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji. Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ). Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.okulodent.si«.

Objavljeno dne 30. 1. 2022