Samoplačniško naročanje

Samoplačniške storitve so namenjene:

  • pacientom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
  • pacientom, ki želijo koristiti zdravstvene storitve brez čakalne dobe
  • osebam, ki želijo koristiti izbrane zdravstvene storitve za katere nimajo veljavne napotnice
  • tujcem

Pacienti, ki se naročijo kot samoplačniki, morajo pred koriščenjem zdravstvene storitve podpisati izjavo o koriščenju samoplačniških/nadstandardnih storitev (OBR COPSOP04 04).

V samoplačniški ambulanti predpisana zdravila in recept za očala ni možno izkoristiti v breme ZZZS, zato jih mora pacient samoplačnik plačati sam.

Pacient se lahko naroči direktno pri nas, pri čemer lahko uporabite vse načine naročanja, ki jih omogočamo (torej osebno, po pošti, preko telefona na 05 653 18 28 (PE Pobegi) ali 05 627 88 22 (PE Koper), ter preko elektronske pošte na narocanje@okulodent.si ali pod zavihek 'Naroči se').