eNaročanje

eNaročanje vam omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice.

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se lahko pacient naroči na enega izmed naslednjih načinov:

  • Pacienta lahko naroči zdravnik, kateri je izdal elektronsko napotnico.
  • Pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si.

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta.

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto.